Gujarati Funny

આજે અખાત્રીજ ના દિવસે “ગોલ્ડ” ખરીદવું ખૂબ જ શુભ મનાય છે,
મેં પણ ખરીદ્યું… “અમુલ ગોલ્ડ” બે થેલી.
?????

Gujarati Funny

કોમ્પ્યુટરની પરીક્ષામાં
પ્રશ્ન પૂછાયો

પ્રોગ્રામ એટલે શું ?

ભુરાએ જવાબ લખ્યો:

પ્રોગ્રામ એટલે એક ઇંગ્લીશ બોટલ,સોડા, સીંગ-ભજીયા લઇને મિત્રમંડળ ધાબા પર કે વાડીયુંમાં ભેગું થાય ને રેડી થઇ જાય એને પોગ્રામ કેવાય.

પેપર તપાસવાવાળા પણ *’રેડી’* હતા

ભૂરો પાસ થઇ ગયો.
??????

1 32 33 34